CENTRE ESPECIAL DE TREBALL DEL TALLER JERONI DE MORAGAS 


El centre especial de treball del taller Jeroni de Moragas és un servei d’inserció sociolaboral dirigit a persones adultes amb trastorn del desenvolupament intel•lectual, malaltia mental i/o amb risc d’exclusió social.


La seva finalitat és la creació de llocs de treball estables adequats a la realitat del mercat laboral i al món empresarial, tenint com a finalitat garantir un treball remunerat, amb l’objectiu d’aconseguir una plena inclusió al mon social i laboral.


El CET compta amb una unitat de suport a l’activitat professional ( USAP) per tal de facilitar l’adquisició i manteniment dels hàbits sociolaborals així com un recolzament psicosocial per la millora de la qualitat de vida dels treballadors. Un equip de professional format per tècnics de l’àmbit psicosocial i pedagògic, amb àmplia experiència i professionalitat i per professionals de l´area de gestió productiva i administració de serveis, asseguren un treball de qualitat.


Al CET JERONI DE MORAGAS, oferim serveis a les empreses, tenint en compte a les personesDesenvolupem itineraris laborals individualitzats, adaptats i productius.
LA LISMI i la Responsabilitat Social Empresarial 


La Lismi, LLei 13/1982 del 7 d'abril (llei d'integració social de minusvàlids), va obrir un nou camí als Centres Especials de Treball. Les empreses que practiquen la Responsabilitat Social Empresarial i les que per compliment de la Lismi, tenen incorporat el treball de les persones amb trastorn del desenvolupament intel.lectual i/o malaltia mental, han recolzat el creixement i maduració d'aquestes unitats productives. Actualment hi han mes de 250 CETs registrats a Catalunya. 


El compliment d'aquesta llei així com el assoliment de la responsabilitat social Empresarial, es pot orientar cap a la contractació directa de persones amb TDI i/o MM; o per mitja de la contractació de serveis o productes a Centres Especials de Treball. Per aquesta via el Cet Jeroni de Moragas compta ara amb una amplia cartera de clients que gaudeixen de serveis de Manipulats, Neteja viaria i brigades; bugaderia semi-industrial. Generem feina i Valor Afegit al Treball Social

 
© jmoragas 2012 | Avinguda de Villadelprat, 79, Sant Cugat del Vallès 08197 Barcelona España Tel.: 93 674 50 48 Fax: 93 675 30 48 web@jmoragas.org