SERVEI DE LLARS RESIDÈNCIES  TJM


La fundació Jeroni de Moragas compta amb tres pisos situats a Sant Cugat. Aquests llars, gestionades pel taller Jeroni de Moragas, tenen com a objectius principals la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones que en elles viuen.


La metodologia que utilitzen per aconseguir-ho, és la mateixa que la de la resta de l'entitat i busquen, mitjançant activitats domèstiques i d'oci, desenvolupar les habilitats necessàries i individualitzades, que millorin l'autonomia i l'apoderament vital dels seus usuaris.El servei de pisos proporciona una llar pròpia on poder desenvolupar-se com a persona.Les Llars i el seu funcionament

En els nostres pisos viuen un total de 26 persones que estan assistides per un equip multidisciplinari dividit en dues grans seccions. Compta amb l'àrea psicosocial, formada per catorze treballadors d'atenció directa, una treballadora social, un psicòleg i un director tècnic.

El personal tècnic, esta encarregat, juntament amb les persones usuàries del servei i les seves famílies, de la creació dels programes individuals, on es reflecteixin i detallin les ambicions, inquietuds, necessitats i objectius de les persones que viuen en les nostres llars.

El segon equip s'encarregarà de vetllar per la sostenibilitat del servei, intentant en tot moment, que això no afecti a la qualitat de l'atenció.A les llars treballem al costat de les famílies

 
© jmoragas 2012 | Avinguda de Villadelprat, 79, Sant Cugat del Vallès 08197 Barcelona España Tel.: 93 674 50 48 Fax: 93 675 30 48 web@jmoragas.org