El Centre Ocupacional


El principal motor del Centre Ocupacional (CO) és la promoció de models globals d’atenció biopsicosocial que estimulin la qualitat de vida i el desenvolupament saludable de les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o malaltia mental (TDI/MM) de les comarques del Vallès Occidental i del Barcelonès.Per assolir aquestes fites, el CO estudia, crea, adapta i implementa estratègies i procediments d’avaluació i intervenció que s’enquadren en els marcs de recerca de la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), que fonamenta les bases del constructe discapacitat intel·lectual en la funcionalitat de la interacció entre les habilitats (competències) de les persones i els suports (serveis i activitats d'integració) que reben del seu context, i alhora, en el disseny d’estratègies i polítiques de suport per a tots els seus components, en particular, per l'individu.


En consonància amb aquest marc conceptual, la metodologia amb la qual treballem és d’investigació longitudinal individualitzada. Aquesta ens permet la possibilitat de comptar amb línies de base evolutives, comparatives, que retroalimenten i possibiliten l’adaptació tècnica constant tant dels itineraris personalitzats d’intervenció laboral i ocupacional de les persones amb TDI/MM, com de les estratègies individuals, grupals o comunitàries requerides per desenvolupar-los. És per tot això que podem afermar que cadascuna de les persones amb les quals compartim la nostra tasca, i les seves famílies, rep l’atenció personal que requereix.


La intervenció del CO gira fonamental al voltant de tres àrees: la física (biològica, esportiva), la psicològica (d’estimulació cognitiva, conductual i emocional) i finalment la social (tendint a la inclusió social, l’autodeterminació i la pràctica d’habilitats interpersonals). Aquestes àrees es desenvolupen mitjançant l’ocupació terapèutica, vinculada a processos laborals, artesanals, etc.; i l’ajustament personal, que compren un ampli ventall d’activitats orientades a estimular el potencial de cada persona amb TDI/MM en el moment evolutiu enel qual es troba.


El CO està composat per dos serveis: El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) que comparteix activitats físiques, cognitives i socioemocionals amb 68 persones adultes majors de 18 anys, i el Servei d’Orientació i Inserció Laboral (SOI), destinat a persones que, tot i tenint capacitat productiva, requereixen d’uns suports especialitzats per poder integrar-se a la vida laboral activa, compta amb 5 persones adultes majors de 18 anys. Des de el CO som conscients que la construcció de tots aquests objectius només s’assoleix tenint en compte els àmbits familiar, d’habitatge i principalment de la pròpia persona, conjuntament amb el compromís i la labor professional i interdisciplinària d’un equip format per psicòlegs, pedagogs, logopedes, treballadors socials, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, integradors socials, educadors socials i altres tècnics d’atenció directe.
Les persones amb les quals compartim la nostra tasca, i les seves famílies, reben l’atenció personalitzada que requereixen.
 
© jmoragas 2012 | Avinguda de Villadelprat, 79, Sant Cugat del Vallès 08197 Barcelona España Tel.: 93 674 50 48 Fax: 93 675 30 48 web@jmoragas.org