COOPERATIVA ESTEL


Cooperativa Estel, és una cooperativa sense afany de lucre formada per socis que són familiars de persones adultes amb trastorn del desenvolupament intel•lectual. Dins d´un context de convivència ofereix serveis d’atenció i cura de les persones ateses , potenciant el seu benestar bio-psico-social i donant suport i assessorament als seus familiars.


L´any 2000, Estel va delegar la gestió tècnica al Taller Jeroni de Moragas amb qui comparteix la filosofia d’atenció cap l’usuari, centrada en la Qualitat de Vida, desenvolupant Programes Individuals per promoure el benestar de la persona i l’assoliment d’objectius.Atenció especialitzada dins d´un context de convivència


Llar Residència Estel


La Llar- Residència està formada per quatre mòduls de convivència, on s’atén a 40 persones, l´horari d’atenció de les Llars és complementari a les activitats laborals i de teràpia ocupacional.

Aprofitant el context de convivència que es dona a les llars es desenvolupen diverses activitats que afavoreixen la Qualitat de Vida de la persona en totes les seves dimensions, incidint especialment en l´autoderminació, inclusió social , benestar físic i emocional.

La detecció de necessitats, diagnosis i la recerca de noves formes d’intervenció és la manera en que es garanteix una atenció especialitzada, que acompanya i dona els suports necessaris a la persona en les diferents etapes de la seva vida adulta.

L’equip de professionals que dona aquest suport, consta de  professionals d’atenció directa, psicòleg, treballador social, 

treballadores familiars, metge i un equip extern que dona un suport tècnic i logístic.

L'any 2016, varen concloure els tràmits necessaris per a l'obertura de la residencia permanent (24 hores). Les obres d'ampliació del quart mòdul, on es desenvolupa el servei de residència permanent, varen esser finançats per les aportacions dels socis de la cooperativa Estel, i una subvenció per infraestructures, atorgada per la Fundación Once.

                                      

Acompanyem a la persona a la seva vida adulta

 
© jmoragas 2012 | Avinguda de Villadelprat, 79, Sant Cugat del Vallès 08197 Barcelona España Tel.: 93 674 50 48 Fax: 93 675 30 48 web@jmoragas.org