MISSIÓ

Treballar per la sostenibilitat del projecte d'inclusió social de les persones amb TDI i/o MM, en un marc de respecte per l'entorn, i eficiència en el treball.


VISIÓ

Activa, realista i solidaria.


VALORS

- La qualitat de vida de les persones.

- La dignitat de les persones en risc d’exclusió.

- El respecte per la diferencia i l’acceptació dels límits

- La participació i la Cooperació.


El valor fonamental: La Qualitat de vida

Entenem que la qualitat de vida dels nostres usuaris i usuàries millora, quan aconsegueixen decidir en tots els aspectes (personals i socials) amb plena consciència de les seves habilitats i limitacions individuals. Aquesta fita és assolible amb el suport tècnic psico-social adequat, que garanteixi una inclusió social de manera efectiva.


El mètode de treball: La Planificació centrada en la persona

Treballem una Planificació centrada en la persona i l'empoderament, tot intentant que l'individu sigui part activa del procés de decisió i aconsegueixi esser cada vegada mes autònom. Utilitzem un programa d' intervenció psicosocial individual i obert, dins del qual els usuaris i el seu entorn personal de monitors, família, educadors, psicolègs i treballadors socials hi participen de manera directa i activa.La qualitat de vida de las persones amb TDI  i/o  MM depèn directament de qualitat del suport 
© jmoragas 2012 | Avinguda de Villadelprat, 79, Sant Cugat del Vallès 08197 Barcelona España Tel.: 93 674 50 48 Fax: 93 675 30 48 web@jmoragas.org