Centre especial de Treball

Apostem pel talent de les persones

imagen-222

ÀREA PRODUCTIVA

_____

Línies de servei

portada22

ÀREA DE SUPORT

_____

Atenció Psicosocial

cet_manipulats5

PROJECTES SOCIOLABORALS

_____

Un projecte, una oportunitat.

Quines avantatges dóna a les empreses

Les empreses que contracten els serveis es poden beneficiar de les avantatges fiscals de complir amb la responsabilitat social empresarial.

Aquestes avantatges pel teixit empresarial són diverses. Des de l’acompliment de la Responsabilitat Corporativa, com a la fita de l’empresa responsable, fins a l’acompliment de la LISMI i les bonificacions o deduccions fiscals que existeixen a cada comunitat autònoma.

El CET Jeroni de Moragas, afegeix a aquestes avantatges genèriques, el fet de tenir un sistema de funcionament que gaudeix de procediments de treball certificats per la ISO 9001 i que és l’eix de la gestió empresarial de l’entitat.

Què és un Centre Especial de Treball

Un centre especial de treball és una empresa que ofereix productes i serveis, i alhora treballa per la inserció laboral tot donant suport a persones que presenten dificultats per accedir al món laboral.

El CET Jeroni de Moragas és una porta oberta a la oportunitat d’inserció per a persones en dificultat i vulnerabilitat social. Ofereix suport sociolaboral i acompanyament a traves de la seva Unitat de Suport a l’Activitat Professional, al mateix temps que ofereix a les empreses un servei eficient i responsable amb la societat.

Què ofereix a la societat

El CET ofereix a la societat la oportunitat de crear àmbits inclusius que ens permetin una vida i convivència sanes. Permet que les persones amb necessitats de suport puguin construir un projecte de vida de forma autònoma i ofereix una visió cooperativa, inclusiva i participativa, que suma en una societat moderna i desenvolupada.

Resultats de l'enquesta de valoració dels serveis del CET

2024_Com valores l'impacte social del Centre Especial de Treball del Taller Jeroni de Moragas?

Veure resultats de l'enquesta

Loading ... Loading ...

2024_Quin és el teu grau de satisfacció amb el servei del Centre Especial de Treball?

Veure resultats de l'enquesta

Loading ... Loading ...

Amb el suport de:

 

 

 

 

 

 

Projecte d'intercooperació subvencionat per l'Empenta

 

 

 

 

 

 

Subvencionat per:

 

 

 

 

 

Certificació de qualitat