Missió, visió i valors

Missió

El Taller Jeroni de Moragas és una empresa cooperativa d’iniciativa social, constituïda per professionals, que des de l’any 1973, és dedica a l’atenció de persones amb risc d’exclusió social, procurant la seva integració en tots els aspectes de la seva vida: treball, habitatge, tutela, esport, oci i altres.

Les actuacions dels nostres treballadors, basades en principis de qualitat i flexibilitat, ens permeten oferir serveis tant empreses públiques com privades i orientats a satisfer les seves necessitats, atenent-nos a la normativa i legislació vigent.

Visió

ADAPTABLE: Tindrem la capacitat d’adaptar-nos a les necessitats pròpies i de l’entorn per oferir els serveis adequats.
PARTICIPATIVA: Motivarem al personal perquè entri a formar part de la cooperativa. Aconseguirem un major grau d’implicació dels socis. Mantindrem el grau d’integració amb l’entorn cooperatiu i professional.

FORMADORA: Vetllarem per la formació continuada del personal per oferir un servei de qualitat.
EFICIENT: Potenciarem la utilització dels recursos d’una manera òptima i àgil.
VIABLE: Generarem els recursos econòmics necessaris per garantir els llocs de treball i obtindrem excedents suficients per reinvertir-los en la millora dels serveis.

Valors

Principis cooperatius:

  1. Adhesió voluntària i oberta
  2. Gestió democràtica per part dels socis
  3. Participació econòmica dels socis
  4. Autonomía i independència
  5. Educació, formació i informació
  6. Cooperació entre cooperatives
  7. Interès per la comunitat