Centre Ocupacional

Som un servei d’atenció diürn i acompanyem l’assoliment dels objectius d’una setantena de joves i adults amb diversitat funcional intel·lectual, mental i del desenvolupament.

rptnb

QUÈ FEM?

Som un servei d’atenció diürn i acompanyem l’assoliment dels objectius d’una setantena de joves i adults amb diversitat funcional intel·lectual, mental i del desenvolupament.

 

El nostre Servei de Teràpia Ocupacional (STO) impulsa activitats i crea projectes sobre els quals es poden apreciar resultats pedagògics i materials, satisfactoris. Aquestes activitats i projectes, allunyades de ser ocupacions estèrils i rutinàries, es configuren com a mecanismes orientats a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb la inclusió social efectiva i la vida comunitària.

 

COM HO FEM?

El Model Biopsicosocial del Centre Ocupacional permet atendre la diversitat funcional de les persones, enfortint les seves competències, individualitzant els seus suport (activitats d'integració) i dissenyant línies d'investigació i d'actuacions innovadores.

 

L’atenció a les àmplies necessitats de Salut Mental, del Trastorn de l’Espectre Autista i de l’àmbit intel·lectual requereix d’un equip professional interdisciplinari, innovador i molt motivat. Al Centre Ocupacional comptem amb una quinzena de professionals d’aquest perfil.