Presentació

La Fundació Privada Jeroni de Moragas neix l’any 1993 com iniciativa de la cooperativa del Taller i amb el suport de l’Escola Moragas amb una finalitat molt clara donar resposta a les preocupacions de futur que moltes famílies ens traslladaven, comunicant-nos el temor relacionat amb l’ esdevenir dels seus fills i filles quan ells ja no hi fossin.

Atenem i tutelem persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o trastorn mental quina capacitat d’obrar ha estat modificada en procediment judicial . Com a responsable de vetllar pel benestar material i moral d’aquestes persones, la protecció que ofereix la Fundació s’estén a les esferes personal i patrimonial, i comporta la representació legal de cada persona.

La Fundació assigna professionals per a l’atenció individualitzada a cadascuna d’elles, de manera que aquests es converteixen en la referència i el principal vincle de la persona amb la Fundació. A més, es coordina amb els tècnics que atenen a la persona tutelada des dels serveis on estan acollides amb un seguiment individualitzat, i gestiona els seus recursos sanitaris, laborals, econòmics, d`habitatge i de lleure. En el seguiment de la seva situació personal, s’estudia els aspectes econòmics, mèdics, d’esbarjo, ocupació laboral, residència, relacions personals i evolució personal.

Complementant aquesta finalitat tutelar, la Fundació Privada Jeroni de Moragas es proposa també ser una plataforma de suport pel Taller Jeroni de Moragas, en els projectes d’emprenedoria i inserció sociolaboral de persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o malaltia mental Pel que fa a l’escola, la Fundació actua com a plataforma que possibilita l’obtenció de recursos per tal de poder garantir la nostra voluntat d’iniciativa social