Presentació

La Fundació Privada Jeroni de Moragas és una entitats sense afany de lucre, que  neix l’any 1993 com iniciativa de la cooperativa del Taller i amb el suport de l’Escola Moragas amb una finalitat molt clara de donar resposta al neguit que moltes famílies ens traslladaven amb l’esdevenir dels seus familiars quan ells ja no hi fossin.

Amb aquest objectiu la Fundació té com a missió acompanyar persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i trastorn mental i en risc d’exclusió social, oferint un servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica ( SSECJ) i atenció integral.

La Fundació assigna professionals per a l’atenció individualitzada a cadascuna d’elles, de manera que aquestes es converteixen en la referència i el principal vincle de la persona amb la Fundació.

Des de la Fundació treballem un model d’atenció integral basat en els suports, la formació, l’apoderament i la participació activa de la persona des d’una visió inclusiva a la societat, l’acompanyem a desenvolupar una vida autònoma mitjançant una provisió de suports que garanteixi els drets, la voluntat i les preferències en totes les àrees de la seva vida.

Complementant aquesta finalitat d’acompanyament en el servei de suport a l’exercici de la capacitat jurídica, la Fundació Privada Jeroni de Moragas es proposa també ser una plataforma de suport pel Taller Jeroni de Moragas, en els projectes d’emprenedoria i inserció sociolaboral de persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o malaltia mental. Pel que fa a l’escola, la Fundació actua com a plataforma que possibilita l’obtenció de recursos per tal de poder garantir la nostra voluntat d’iniciativa social.