Com col·laborar

Si ets empresa o entitat jurídica i vols donar suport a Mesures Alternatives a la creació d’ocupació, pots contactar amb el Taller Jeroni de Moragas, escrivint a: gerencia@jmoragas.org; o trucant al telèfon 628559268. Rebràs informació dels projectes i accions en curs desenvolupades per atendre les necessitats d’inserció sociolaboral de persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o trastorn mental que porta a terme la Cooperativa Taller Jeroni de Moragas SCCL

Si vols col•laborar per recolzar la tasca tutelar de la fundació, pots contactar amb nosaltres escrivint a fundacio@jmoragas.org; o trucant al telèfon: 629 76 84 60. La teva participació pot ser de diverses formes:

  • Voluntariat: Dedicar part del vostre temps a acompanyar a persones tutelades en diversos moments tal com activitats de lleure, vetlles hospitalàries o convalescències, estades en família en dies assenyalats o vacances, etc…
  • Col·laboració econòmica: Aportacions econòmiques periòdiques o puntuals directament al pressupost d’alguna de les persones tutelades que tingui especials dificultats econòmiques per atendre les despeses bàsiques per una vida normalitzada segons les seves capacitats.
  • Donacions o llegats: Donacions o llegats testamentaris en benefici de la Fundació per a que puguin ser destinades a aquells projectes o finalitats fundacionals que el donant o el Patronat de l’entitat estableixin.

 

INFORMACIÓ FISCAL DEDUCCIÓ I DESGRAVACIÓ DE DONACIONS

 

FUNDACIÓ PRIVADA JERONI DE MORAGAS
BBVA ES17 0182 8192 1102 0152 9964