Transparència

Dades identificatives

FUNDACIÓ PRIVADA JERONI DE MORAGAS
Avinguda Villadelprat, 79 (08197) Sant Cugat del Vallès
Tel.: 936 945 048 ext: 205
Fax.: 936 753 048
CIF: G60458148

 

Carta de Serveis del Servei de Suport a la Capacitat Jurídica

Estatuts de la Fundació

 

Patronat i organigrama

 

Memòries d’activitats

 

Auditories econòmiques

 

Codi ètic