Centre Ocupacional

Som un servei d’atenció diürn i acompanyem l’assoliment dels objectius laborals d’una quinzena de joves i adults amb diversitat funcional intel·lectual, mental i del desenvolupament.

El nostre Servei ocupacional d'inserció (SOI) és una alternativa a la integració laboral d'aquelles persones que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o d'oferta de treball.

QUÈ FEM?

Les persones usuàries del SOI s’integren en activitats i projectes pre-laborals creats específicament per mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen l'oportunitat d'incorporar-se a una activitat remunerada.

Tant les activtats d'ajustament personal com els projectes pre-laborals s'adequen en cada moment a les necessitats personals dels usuaris, en un procés totalment dinàmic i flexible.

COM HO FEM?

Mitjançant l'adequació als itineraris pre-laborals individualitzats. Aquests, consisteixen en diversos projectes reals i adaptats, que acosten la persona als hàbits i competències sociolaborals prèvies a la inserció al mon laboral.

L’atenció a les àmplies necessitats de Salut Mental, del Trastorn de l’Espectre Autista i de l’àmbit intel·lectual requereix d’un equip professional interdisciplinari, innovador i molt motivat.

Al Centre Ocupacional comptem amb una quinzena de professionals d’aquest perfil.