Centre Ocupacional

Els serveis de Teràpia Ocupacional (STO) i d’Orientació i Inserció Laboral (SOI) es fonamenten en la creació d’itineraris personalitzats d’activitats. El Centre Ocupacional desenvolupa un Model d’Intervenció Biopsicosocial propi, que es desprèn dels Models de Qualitat de Vida, de Planificació Centrada en la Persona i del Model de Pràctiques Basades en l’Evidència.

El Model Biopsicosocial del Centre Ocupacional permet atendre la diversitat funcional de les persones, enfortint les seves competències, individualitzant els seus suports (activitats d'integració) i dissenyant línies d’investigació i d’actuacions innovadores.