Història

La Cooperativa Taller Jeroni de Moragas es crea a l’any 1973 emmarcat en l’espai de l’Escola Jeroni de Moragas, creada pel Dr. Jeroni de Moragas, psiquiatra d’infants i catedràtic de pedagogia de la Universitat de Barcelona, quan un grup d’alumnes amb discapacitat intel·lectual va assolir l’etapa escolar.

Aquest projecte de professionals, liderat per Salvador Strino, neix de la il·lusió d’un grup de professionals que volen respondre a les necessitats d’ocupació de les persones adultes amb discapacitat intel·lectual. D’aquesta forma es va crear un taller pre-laboral que finalment a l’any 1974 es trasllada al carrer Tizià, de Barcelona.

Un cop consolidat el projecte, i amb la necessitat d’ampliar i adequar les infraestructures, després de passar per diferents instal·lacions a Barcelona, al 1980 el Taller Jeroni de Moragas arriba a Sant Cugat del Vallès. Ho fa gestionant la construcció d’un taller ocupacional, ubicat a una finca propietat de la Cooperativa Estel (cooperativa de pares i familiars de persones amb discapacitat), des de la necessitat mútua, i fruit de les bones sinèrgies entre ambdues entitats.

L’any 1987, per donar resposta a les necessitats d’algunes famílies en el vessant residencial, el Taller Jeroni de Moragas va obrir el servei de llars adquirint el primer pis situat al centre de Sant Cugat. L’any 1993 per voluntat dels socis de la Cooperativa, es va crear la Fundació Privada Jeroni de Moragas i la va dotar amb la propietat. En l’actualitat, té 5 pisos i un local comercial al qual es desenvolupa una de les activitats productives del Centre Especial de Treball.

L’objecte principal de la Fundació Privada Jeroni de Moragas és l’exercici de la tutela de persones amb trastorn mental.