Servei d’habitatge

Atenció integral fomentant l'evolució de la persona

El servei de llars residencials del Taller Jeroni de Moragas atén a persones adultes amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Consta de quatre llars ubicades a la població de Sant Cugat del Vallès i amb una capacitat de 6 o 7 persones segons la llar. Obert tots els dies de l’any el servei té un horari d’atenció complementari als recursos diürns.

Finalitat

L’objectiu principal del servei és procurar el desenvolupament normalitzat de les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual en la societat, posant èmfasi en el seu creixement personal i procés d’autonomia individual per mitjà del servei de Llar – Residència, permetent que puguin disposar d’un espai propi on viure, que respongui tant a una elecció personal com al nivell de suport que necessiten en la seva vida diària.

Degut a la tipologia del servei incidim en totes les àrees de la persona, donem tots els suports tècnics necessaris per a un atenció integral i fomentem l’evolució de la persona, alhora que treballem per la bona gestió de la llar amb l’objectiu d’assegurar el màxim nivell de qualitat en drets fonamentals com l’habitatge, la manutenció i la salut. Tota aquesta metodologia es recull en un sistema rigorós de control i procediments.

Objectius específics:

 • Oferir una atenció especialitzada des d’un model centrat en la persona per a assegurar el màxim nivell de qualitat de vida.
 • Brindar els suports necessaris i adaptats a les necessitats individuals per a fomentar el màxim grau d’autonomia i participació en totes les àrees de la vida.

Serveis

Serveis bàsics.

 • Allotjament, acolliment i convivència.
 • Manutenció/alimentació
 • Atenció i cura personal en les activitats de la vida diària.
 • Productes d’higiene personal.
 • Suport a la salut i a la seguretat personal a la llar.
 • Foment dels hàbits d’autonomia personal.
 • Convivència i foment de les relacions interpersonals i socials,
 • Foment de l’oci i del lleure i participació comunitària.
 • Assessorament i supervisió
 • Suport personal, social i familiar.
 • Atenció conductual.
 • Bugaderia i cura de la roba.
 • Serveis opcionals.
 • Acompanyament a gestions i visites mèdiques.
 • Podologia.
 • Perruqueria.
 • Atenció diürna en dies feiners en cas de malaltia puntual.