Missió i valors

La nostre missió:

 • Donar atenció, assistència , suport i protecció social a la persona.
 • Millorar la qualitat de vida defensant els seus drets i fomentant el seu desenvolupament personal.
 • Assessorar a les persones i a les seves famílies per a identificar les necessitats i desitjos de futur per planificar un projecte de vida en consonància amb les motivacions personals i la qualitat de vida.
 • Assumir el rol d’assistència , òrgan facilitador o qualsevol altre figura prevista o permesa al codi civil.
 • Desenvolupar el rol pre-assistència oferint suport a aquelles persones amb el compromís de protecció futura en cas d’absència de familiars o de suports.
 • Portar a terme una tasca de sensibilització social.
 • Promoure programes de recerca que tinguin com a objectiu aportar noves tècniques i procediments en les atencions integrals al col·lectiu.

Els nostres valors:

 • Transparència, tant en la gestió dels recursos com en les nostres actuacions.
 • Compromís amb les persones, les seves famílies i amb el col·lectiu en general.
  Cooperació amb la resta d’institucions i recursos amb la missió d’aconseguir un canvi cap a una societat més integradora i justa.
 • Ètica professional.
 • Dignitat, fomentem la dignitat de les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o trastorn mental.
 • Responsabilitat social treballem per donar visibilitat als drets socials i per exigir la responsabilitat pública i de la societat.