Centre Especial de Treball

Persones al servei de Persones

La Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) és un departament del Centre Especial de Treball que s’encarrega d’oferir suport psicosocial als treballadors per tal que adquireixin les competències sociolaborals necessàries per mantenir el lloc de treball.

L’objectiu general de l’USAP consisteix en dotar dels recursos sociolaborals adients per superar les dificultats i obstacles que es pugin presentar, així com fomentar la cooperació i el treball col·lectiu, potenciant el talent de cada persona.

L’equip està composat per professionals de l’àmbit de la psicologia, treball social i integració social.

L’equip USAP manté coordinacions periòdiques per establir els objectius sociolaborals de cada treballar i fer l’acompanyament i el seguiment en funció de les necessitats de cada treballador.