Serveis d’habitatge

Programa de Suport a l’autonomia a la pròpia llar

 

El Taller Jeroni de Moragas va començar a oferir el Servei de Suport a l’autonomia a la pròpia llar a l’any 2010 amb l’objectiu de fomentar l’autonomia a les persones amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o trastorn mental què tinguessin la possibilitat de viure sols amb un suport intermitent per part d’un educador.

 

A qui va dirigit?

La persona usuària és una persona adulta amb trastorn del desenvolupament intel·lectual i/o trastorn mental capaç de viure de forma independent a un domicili propi o llogat amb un suport personal limitat i graduat en funció de les necessitats.

Les persones ateses són autònomes en les activitats bàsiques de la vida diària però necessiten un suport i un procés d’aprenentatge per assolir objectius d’autonomia en activitats instrumentals i socials.

Àrees d’actuació i model d’atenció

La intervenció es planifica amb la persona segons les seves motivacions i objectius personals.

Les àrees que més es treballen són:

  • Gestió de l’economia
  • Cura de la llar
  • Alimentació
  • Integració social i comunitària.
  • Supervisió de la salut.
  • Ocupació
  • Oci i lleure

 

Funcionament

Per assegurar una bona qualitat d’intervenció es manté una comunicació constant entre totes les persones del servei, les persones usuàries, els professionals d’atenció directe i l’equip tècnic, i si escau els tutors, permetent un seguiment molt acurat de cada usuari. Els professionals d’atenció directe fan un raport diari a direcció qui s’encarrega de passar-ho a la base de dades de l’entitat així doncs es manté un expedient viu en cada moment. Per altre banda, cada membre de l’equip tècnic manté diferents coordinacions o sessions amb els usuaris i professionals al llarg de la setmana. De la mateixa forma es realitza una reunió mensual de tot l’equip tècnic, el monitor de referència i la pròpia persona per fer un seguiment del funcionament i dels objectius del pla. Aquestes reunions tenen per objectiu oferir un espai de trobada i sobretot de confiança per compartir tant els avenços com les dificultats. Els usuaris participen de forma activa en el consens dels objectius a treballar i es realitza un seguiment conjunt.