Transparència

Dades identificatives:

TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL
Avinguda Villadelprat, 79 (08197) Sant Cugat del Vallès
Tel.: 936 945 048
Fax.: 936 753 048
CIF: F08640997

Registres oficials

  • Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, número 1.017
  • Entitats Generalitat de Catalunya, número E00789
  • Centre Especial de Treball, número T00029
  • Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social, número S00787
  • Servei Ocupacional d’Inserció, número S03545
  • Servei de Teràpia Ocupacional, número S00966
  • Servei Llar Residència Llar Vinyet, número S01054
  • Servei Llar Residència Llar Can Cabassa, número S06340
  • Servei Suport Autonomia a la Pròpia Llar, número S05608

Estatuts

Manual de Qualitat

ManualQualitat

Protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Està en vigor a tots els serveis del Taller Jeroni de Moragas el següent protocol:

TJM_PROTOCOL.ASSETJAMENT

 

I el Protocol de protecció integral de les víctimes de violència de gènere:

TJM_PROTOCOL.VIOLÈNCIA.DE.GÈNERE

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Segons l’article 2.2 dels estatuts de la Cooperativa Taller Taller Jeroni de Moragas, l’exercici del càrrec de membre del Consell Rector no dóna dret a cap retribució.

Canal de denúncies

En compliment amb la Llei 2/2023 del 20 de febrer 2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció,  el TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL ja té habilitat el seu Canal de Denúncies.

 

L'objectiu d’aquest és habilitar un canal d'enviament de denúncies perquè les persones treballadores, usuàries i familiars, voluntaris, proveïdors i clients, persones relacionades amb la cooperativa TALLER JERONI DE MORAGAS, puguin identificar i/o comunicar qualsevol conducta il·legal, irregular, poc ètica, inconvenient o inapropiada realitzada per qualsevol persona que estigui emprada, representi o col·labori d'alguna manera amb la cooperativa.

 

Pots identificar-te o fer la teva comunicació de forma anònima. Si tries identificar-te, has de saber que la teva identitat tindrà la consideració d'informació confidencial i no es podrà comunicar sense el teu consentiment. A més, el TALLER JERONI DE MORAGAS es compromet a no prendre cap mesura disciplinària ni acció legal contra qui enviï una denúncia de bona fe.

 

Política de regulació

Pots consultar el reglament al següent enllaç:

Canal.Denúncies_POLÍTICA REGULACIÓ SII

 

Política de privacitat

Pots consultar com es tractaran les teves dades al enllaç:

Canal.Denúncies_POLÍTICA PRIVACITAT

 

Per fer una comunicació, clica al següent botó: