Transparència

Dades identificatives:

TALLER JERONI DE MORAGAS SCCL
Avinguda Villadelprat, 79 (08197) Sant Cugat del Vallès
Tel.: 936 945 048
Fax.: 936 753 048
CIF: F08640997

Registres oficials

  • Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, número 1.017
  • Entitats Generalitat de Catalunya, número E00789
  • Centre Especial de Treball, número T00029
  • Servei Complementari d’Ajustament Personal i Social, número S00787
  • Servei Ocupacional d’Inserció, número S03545
  • Servei de Teràpia Ocupacional, número S00966
  • Servei Llar Residència Llar Vinyet, número S01054
  • Servei Llar Residència Llar Can Cabassa, número S06340
  • Servei Suport Autonomia a la Pròpia Llar, número S05608

Estatuts

Manual de Qualitat

ManualQualitat

Protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Està en vigor a tots els serveis del Taller Jeroni de Moragas el següent protocol:

TJM_PROTOCOL.ASSETJAMENT

 

I el Protocol de protecció integral de les víctimes de violència de gènere:

TJM_PROTOCOL.VIOLÈNCIA.DE.GÈNERE

Retribucions percebudes pels màxims responsables de l’entitat

Segons l’article 2.2 dels estatuts de la Cooperativa Taller Taller Jeroni de Moragas, l’exercici del càrrec de membre del Consell Rector no dóna dret a cap retribució.