Centre Ocupacional

Cafeteria

Servei pre-laboral destinat a l’adquisició de competències transversals dintre la cafeteria del Taller Jeroni de Moragas. Aquest pre-laboral contempla l’adquisició d’una amplíssima varietat de coneixements, habilitats, actituds i responsabilitats que serviran a la persona per aprendre, guanyar autonomia i poder inserir-se, si hi haguès possibilitat, dintre l’entorn laboral ordinari.

què assolim?

El cafè de l’okupa ens permet practicar activament processos laborals concrets com aprendre a fer cafès, batuts naturals, venda de begudes, tasques de cambrers, donar canvis, portar un stock, fer un quadrament de caixa, entre altres; i igualment la pràctica de processos sociolaborals específics com habilitats socials, comunicació assertiva, flexibilitat, presa de decisions, organització i prevenció de riscos laborals, entre altres.

Contacte:

Albert Rubí, Direcció tècnica
936 745 048 extensió  208
direccio-co@jmoragas.org