Centre Ocupacional

Rubén, Amanda i el seu món diferent

Visita la publicació a:

Diba.cat: http://m.aladi.diba.cat/search*cat/?searchtype=Y&searcharg=ruben+amanda&searchscope=171&submit.x=0&submit.y=0

Bebookness.com: https://www.bebookness.com/ruben-amanda-i-el-seu-mon-diferent-taller-jeroni-de-moragas-sccl?locale=it

 

 

Contacte:

Carlo Ratto / Marian Vazquez
936 745 048 extensió 208 – 209

cratto@jmoragas.org / mvazquez@jmoragas.org