Centre Ocupacional

Sala Estimulació Sensorial

Durant els últims anys, venim presenciant com les variables cognitives i sobretot el seu substrat, les variables sensorials, van començar a rebre major atenció per part de la literatura científica, tant teòrica com pràctica.

En consonància, les entitats especialitzades vam haver de re-pensar i re-valorar molt del que fèiem, ampliant els marcs d’atenció, i alhora, intentant aconseguir tant la tecnologia que aquest repte ens ve demanant, com la complicitat dels diversos equips inter i intra professionals, requerits per atendre la diversitat sensorial de les persones.

Podríem afermar que, a nivell d’investigació, si a les dècades dels anys seixantes-setantes es va donar molta prioritat a la conducta, i durant els vuitantes-norantes-mil·lenni es va donar àmplia cabuda al domini cognitiu, durant els anys veniders segurament assistirem –i estem assistint– al ressorgir del camp sensorial.

 

Hem incorporat una tecnologia que ens brinda possibilitat de crear entorns interactius i adaptables a les necessitats particulars de les persones. Aquest sistema ens està permetent personalitzar al màxim cada un dels itineraris sensorials requerits per atendre les diverses necessitats del nostre col·lectiu.

La població amb la qual treballem presenta problemes conductuals, emocionals, afectius, neurocognitius que els dificulta entendre el seu entorn proper, provocant en ells una mala interpretació dels estímuls, generant-frustració, aïllament i pèrdua de control dels impulsos.

QUÈ ESTEM ACONSEGUINT?

– Estimulació / relaxació dels sistemes sensorials.
– Potenciació del desenvolupament sensorimotor de les persones.
– Reduir els problemes de conducta
– Aconseguir major estabilitat emocional.
– Millores a nivell neurocognitiu (atenció, percepció, memòria, orientació espacial …)
– Afavorir la inclusió social de les persones.

PROJECTE EN XARXA

L’ànima del projecte és poder compartir aquesta sala d’estimulació sensorial amb les diferents entitats i les diverses persones que la requereixen i que n’estiguin interessades.

Contacte:

Albert Rubí, Direcció tècnica
936 745 048 extensió  208
direccio-co@jmoragas.org

amb el suport de….