Centre Ocupacional

Títol de prova projecte 4

Han d’aparèixer diferents propostes d’intervenció extretes de la nostra pròpia experiència. La idea d’aquest projecte és crear publicacions o dossiers digitals o en paper per difondre la nostra intervenció.