Tjmapps, creació d’aplicatius digitals

Els avenços tecnològics ens permeten conèixer cada cop millor el funcionament cerebral, facilitant enfortir, des de la plasticitat neuronal, el comportament funcional de les xarxes neuronals i dels diferents dèficits cognitius.

tjmapps és una plataforma d’aplicatius digitals especialment adaptats a persones adultes amb diversitat funcional intel·lectual, mental i del desenvolupament, que actualment està contribuint de manera decisiva a la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones, evitant, en la mesura del possible, la discapacitat.

tjmapps està composat per quatre aplicatius digitals que estimulen neurocognitivament funcions mentals com la memòria, l’atenció, la percepció i el llenguatge.  Els aplicatius permeten tant la personalització de tot el contingut audiovisual (SGC, Sistema de Gestió de Contingut) com la comparació, anàlisi estadístic i seguiment longitudinal dels resultats obtinguts (SGR, Sistema de Gestió de Resultats). Presenten diversos nivells de dificultats que inclouen fins a nou categories per estimular-se cognitivament.

tjmapps – llenguatge

tjmapps és un projecte de salut preventiva, i alhora, d’accés i participació tecnològiques que pretén estimular les capacitats cognitives i l’envelliment saludable d’una àmplia població jove, adulta i gran, sensible al deteriorament neurocognitiu prematur i al risc d’exclusió social.

 

Veure projecte tjmapps.com

 

 

 

 

 

                                                                                     tjmapps – atenció, pensament abstracte

Contacte:

Albert Rubí, Direcció tècnica
936 745 048 extensió  208
direccio-co@jmoragas.org

amb el suport de:

   

I la col·laboració de: